Selasa, 22 Januari 2019

Gambar Progres kerja pembinaan Surau Nurul Ihsan Di pedalaman Kemboja - Alhamdulillah Projek Pembinaan Surau Nurul Ihsan berjaya disempurnakan pada 8 April 2019
Terima kasih Kepada semua yang berwakaf


26 JANUARI 2019 - SUMBANGAN UNTUK SURAU INI SUDAH MENCUKUPI - SUMBANGAN DITUTUP. JAZAKUMULLAH KHAIRGAMBAR - 22 JANUARI 2019 - TELAGA PAM YANG MENJADI SUMBER AIR UNTUK SURAU NURUL IHSAN SIAP DAN MULA DIMANFAATKAN.

Kerja - kerja pembinaan bertambah mudah dengan ada sumber air ini. Sebahagian besar dinding Surau Ihsan kini sudah mula dinaikkan.

Shahih Sunan Ibnu Majah : “KITAB MASJID”

607-742. Dari Umar bin Khaththab, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa membangun masjid yang di dalamnya disebutkan nama Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di syurga’. ”

Shahih: At-Ta’liq Ar-Raqib (1/117), Takhrij Al Mukhtarah (234).

608-743. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa membangun masjid karena mengharap redha Allah, maka Allah akan mendirikan baginya di syurga (kelak) seperti apa yang dibangunnya’. ”

Shahih: Ar-Raudh (883). Muttafaq alaih.

609-745. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membangun masjid karena Allah walaupun sekecil sarang burung, atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. ”

Shahih: Ar-Raudh (953), At-Ta’liq (1/117).


 

7 Januari 2018 - Sebahagian dinding surau  dinaikkan - Kerja menggali sumber air untuk kegunaan Jemaah surau Nurul Ihsan


7 Januari 2018 - Kerja menggali sumber air untuk kegunaan Jemaah surau Nurul Ihsan


1 Januari 2019 - Tiang utama mula didirikan


Tarikh 10 Disember 2018 - Kerja tapak


Tarikh 1 Disember 2018 - Kerja tapak bermulaK   R   I   S   T   A   L      T   A   S   N   I   M      E   N   T   E   R   P   R   I   S   E
(No Pendaftaran SSM 002118796-U)

Kami Menawarkan Perkhidmatan Upah Haji, Wakaf  Telaga di Kemboja dan Bangladesh,
Korban dan Aqiqah di Kemboja

Kristal Tasnim Menyokong Penuh Usaha

Pondok Tahfiz Bustanul Arifin di Kampung Songkum Thmey Kemboja
Pusat Tahfiz Ad Diniyyah Bandar Baru Selayang Fasa 2A
Surau Ad Diniyyah Bandar Baru Selayang Fasa 2A

0 ulasan: