Isnin, 11 April 2016

AJK Surau Ad Diniyyah Sesi 2017 - 2019


Senarai AJK Surau dan Pusat Tahfiz Ad Diniyyah Sesi 2017 - 2019


Pengerusi Pusat Tahfiz Ad Diniyyah
(Merangkap Presiden MuslimCare Malaysia)
Tuan Haji Zulkifli Bin Wahijan 
019-2518771Setiausaha
FHMN
013 7557011

Bendahari
Hj. Sapuan Bin Daman
013 3320300

Bendahari Pusat Tahfiz Ad Diniyyah
En. Ahmad Bin Alias
019-2439495


A. Jawatankuasa
Ustaz Mohd Zaki Madzar Atham
019-3415535


A. Jawatankuasa
En Shamsudin Abdul Ghani
         
A. Jawatankuasa
Haji Aziz Taha
019-2259250

A. Jawatankuasa
Hajjah Azizian Bt Zainal Abidin
017-3465764

Pemeriksa kira 1
En Ruze Bin Ismail
014-3382064

Pemeriksa kira 2
En Roslan Mohamad
012 3113900

Imam 1
Ustaz Muaz Bin Hassan
019-2815919


Bilal Jenazah
Hajjah Rospita Binti Abdul Rashid
016-2632393

Wakil Wanita
Hajjah Azizah Bt Salim   
016-3171827

Wakil Pemuda
En. Marcel Bin Salleh  
011-11180408


Bilal 1
Haji Mohamad Amin Bin Othman
012-2777956

Siak 1
En Abd Ghani Bin Yusof

0 ulasan: