Selasa, 25 Ogos 2020

Gambar dan Video sekitar Majlis Aqiqah bersama Kristal Tasnim di Kemboja pada 21 Ogos 2020Sembelihan Aqiqah bersama Kristal Tasnim di Kemboja pada 21 Ogos 2020
K R I S T A L  T A S N I M  E N T E R P R I S E

Menyokong penuh usaha

Pusat Tahfiz Ad Diniyyah Bandar Baru Selayang Fasa 2A
Pondok Tahfiz Bustanul Arifin Songkum Thmey Kemboja


Upah Haji RM1,690.00 Insyallah sempurna 013-7557011 -

0 ulasan: